ERP rešenje za mala i srednja preduzeća

Osnovni koncept ERP-a je da svaku poslovnu funkciju posmatra kao deo celine svih poslovnih procesa preduzeća. ERP je strateški softver koji omogućava integraciju svih organizacionih delova i sinhronizaciju poslovnih funkcija u organizaciji, te povezivanje poslovnih procesa u jedinstven informacioni sistem. […]

BI – Business Intelligence

Poslovna inteligencija (Business Intelligence, BI) podrazumeva infrastrukturu, tehnologiju i best practices koje omogućavaju prikupljanje, transformaciju, skladištenje, analizu i prezentaciju informacija. Cilj je da se unaprede procesi odlučivanja i optimizuju performanse poslovanja.

CRM rešenje za mala i srednja preduzeća

CRM (Customer relationship management) ili sistem za upravljanje klijentima omogućava izradu baze kontakata, mogućnost da na jednom mestu u svakom trenutku imamo poslovne kontakte sa svim podacima vezanim za saradnju. Sistem za upravljanje klijentima povezuje sve podatke vezane za određenog klijenta, potencijalnog klijenta ili saradnika, […]