ERP rešenje za mala i srednja preduzeća

Osnovni koncept ERP-a je da svaku poslovnu funkciju posmatra kao deo celine svih poslovnih procesa preduzeća. ERP je strateški softver koji omogućava integraciju svih organizacionih delova i sinhronizaciju poslovnih funkcija u organizaciji, te povezivanje poslovnih procesa u jedinstven informacioni sistem.

Na ovaj način se omogućava automatizacija poslovanja, obezbeđuje kontrola i optimalno korišćenje svih raspoloživih resursa u organizaciji. Obezbeđuje se fleksibilnost u praćenju promena koje nameće globalizacija i česte promene potreba tržišta, povezivanje sa drugim sistemima, čime se dobija kompletna i transparentna slika poslovanja jedne kompanije.

MODULI ERP -a

  • Finansije i računovodstvo: glavna knjiga, osnovna sredstva, dugovanja i potraživanja, upravljanje gotovinom, konsolidacija poveznih kompanija, budžetiranje, izveštavanje, upravljanje troškovima;
  • Nabavka: upravljanje dobavljačima, planiranje nabavke, proces poručivanja i povrata; prijemi i isporuke zaliha, upravljanje magacinskom dokumentacijom, nalazima i potrošnjom, planiranje proizvodnje i kapaciteta, različiti modeli proizvodnje.
  • Upravljanje prodajom: upravljanje kupcima, planiranje prodaje;
  • Prodaja: upravljanje kupcima, planiranje prodaje, upravljanje cenovnicima i popustima, kreditni limit, prodaja na veliko i malo;
  • HR: proces  zapošljavanja, upravljanje ličnim podacima, upravljanje i evidentiranje odsustava, praćenje obrazovanja, obračun zarada, obračun poreza i doprinosa, obračuni ostalih ličnih primanja;
  • Upravljanje odnosima sa kupcima: evidencija klijenata i ostalih kontakata, upravljanje i evidentiranje odnosa sa klijentima, upravljanje akcijama i kampanjama.