BI – Business Intelligence

Poslovna inteligencija (Business Intelligence, BI) podrazumeva infrastrukturu, tehnologiju i best practices koje omogućavaju prikupljanje, transformaciju, skladištenje, analizu i prezentaciju informacija. Cilj je da se unaprede procesi odlučivanja i optimizuju performanse poslovanja.